Korsveigränd på Västkustgården

                                                                                                                                        22 juni 2021

Hej Korsveivänner!

Här kommer det glädjande beskedet att Korsveigränden 20–25 juli på Västkustgården utanför Lerkil blir av! Hurra!

Tillsammans med många Korsveigränder runt om i Norge och en gränd i Danmark kommer Korsveigränden i Lerkil att bilda världshistoriens första decentraliserade Korsveifestival. Här kommer lite mer information som förhoppningsvis kan svara på de flesta frågor kring arrangemanget.

Datum

Den gemensamma Korsveifestivalen börjar redan på tisdag kväll den 20 juli. Därför öppnar även Korsveigränden på Västkustgården på tisdag kväll, men det går bra att anlända även under onsdagen. Vi kommer att ha en gemensam öppningssamling på onsdag kväll den 21 juli. Festivalen avslutas på söndag den 25 juli efter morgongudstjänsten Alla runt altaret.

Programmet

Vår Korsveigränd följer Korsveifestivalen i Seljord via strömning av bibeltimmar, föredrag, Alla runt altaret och några ytterligare programpunkter.  Vi har också egna gudstjänster och kvällsböner. Vi får ta del av det festivalhäfte som Korsvei Norge förbereder till festivalen och i detta finns bland annat upplägg för gruppsamtal i anslutning till bibeltimmarna. Läs mer om programmet för festivalen här!

Anländer du efter att sändningarna från Seljord har börjat får du inloggningsuppgifterna till den digitala festivalen så att du på egen hand kan följa de sändningar som äger rum innan du själv kommer till Västkustgården.

Det finns gott om utrymme för egna initiativ under festivalen. Korsveigränden blir det som vi vill göra den till! Alla musikaliska bidrag är mycket varmt välkomna, likaså  förslag på gemensamma lekar och aktiviteter. Kanske vill du hålla i en Möjlighet och leda en workshop, hålla ett föredrag etc. Ange gärna i din anmälan vad du skulle vilja bidra med. Västkustgården ligger nära vattnet, så om vädret tillåter finns det gott om möjligheter till bad.

Om Västkustgården

Västkustgården är en kristen kursgård som ägs av Equmeniakyrkan i Lerkil. Förutom samlingssal, stort kök och kyrka, finns det plats för 48 boende inomhus. Det finns gott om rum för två personer, en handfull rum för fura personer, samt ett rum för sex personer.  Det finns möjlighet att tälta på gräsmattan utanför gården, men det finns inte möjlighet att ställa upp någon husvagn. Tillgången till el utomhus är mycket begränsad.

Här kan du se lite bilder av Västkustgården i Lerkil, samt se var på kartan gården ligger!

Hem

Praktikaliteter

Till skillnad från en vanlig Korsveifestival kommer vi inte att fördela oss i olika tun och har inte någon gemensam matlagning. Alla deltagare är därför ansvariga för sin egen mathållning. Det finns ett stort kök som vi får samsas om. Ta även med campingkök och var beredda på att laga vissa måltider utomhus. Närmaste mataffär finns i Vallda, ett par km från Lerkil.

Vissa praktiska uppgifter, som städning, kommer att fördelas som dugnadsuppgifter under festivalen.

Avgifter
Vuxen i tält: 1500 kronor per person
Vuxen inomhus: 1800 kronor per person
Barn 0-6 år: gratis
Barn 7-12 år: 100 kronor per person
Barn 13-18 år: 200 kronor per person

Av denna kostnad är 500 kronor per vuxen festivalavgiften till Korsvei Norge. Korsvei Norge har aviserat att festivalen troligen kommer att gå back, och därför kommer deltagaravgiften för barnen att tillfalla Korsvei Norge som ett extra festivalstöd.

Information om hur betalningen går till kommer när du har anmält dig.  Om nästa steg i restriktionslättnaderna inte genomförs under juli kommer vi att bli tvungna att ställa in Korsveigränden. Det kommer inte att innebära några avgifter för de anmälda.

Hur anmäler man sig?

Skicka ett mejl till info@korsvei.se.  Berätta om hur många ni är och hur ni vill bo. Berätta också om du vill bidra med någon Möjlighet till programmet, eller om du kommer att ta med något instrument.

Vi har möjlighet att vara max 50 personer på vår Korsveigränd, inklusive barn. De som har anmält sitt intresse i förväg har företräde om det skulle bli konkurrens om platserna.

Hoppas att vi ses på festival i vår Korsveigränd vecka 29!

Arbetsgruppen för Korsveigränden 2021

Lasse Bengtsson, Anna Braw, Emanuel Furbacken och Caroline Kyhlbäck

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation