Skip to main content

Small steps for change

Varje år väljer Korsvei Sverige en förening som får ta emot en gåva som motsvarar ca en tiondel av Korsvei Sveriges tillgångar. På årsmötet 2023 beslöts att föreningen Small steps for change skulle få ta emot årets tionde. Här kommer tackbrevet från Small Steps of Change där de skriver om sitt arbete:

Hej Korsvei!
Tack så jättemycket för er gåva till Small Steps for Change! Tack vare generösa givare som er
kan vi fortsatta att nå ut till utsatta människor i Filippinerna.

Vi arbetar i slummen i Antipolo som ligger strax utanför Manila. Där arbetar vi bl.a. med
församlingsbyggande arbete. Vi har startat en kyrka som ligger i ett slumområde som heter
Inarawan. Kyrkan har som syfte att vara ett ljus i området och nå ut till människorna så att de
kan få uppleva förvandling i sina liv genom Guds kärlek, både andligt, socialt och
ekonomiskt. Vi vill träna människorna i lärjungaskap så att de själva kan vara med och nå ut
till sina grannar. Vi fokuserar på att bygga relationer med människorna, dela livet och att de
ska förstå att de är värdefulla. Vi lyssnar på folket och hjälper dem att utveckla sina egna
resurser så att de själva kan få vara en del i att göra en positiv förändring i sina och sina

familjers liv genom bl.a. hjälp till självhjälpsprojekt, sparande grupp där kvinnor kan få hjälp
och utbildning i enkel ekonomi och stöttning i att starta små företag.

Vi arbetar mycket med barn och ungdomar. Många barn som växer upp i slummen växer upp
under svåra förhållanden och det kan också vara problem i familjerna, det är vanligt med
gäng, kriminalitet och droger. Därför har vi projekt där vi erbjuder meningsfulla
fritidsaktiviteter för barn som t.ex. sång och dans, konst och sport. Det är för att ge
möjligheter att hålla sig borta från dåligt inflytande, ge dem självförtroende och hopp inför
framtiden, träna bra karaktär och lära dem om kristna värderingar.

Vi har även ett stipendieprogram där vi stöttar barn och ungdomar i främst högstadiet och
gymnasiet att gå klart skolan. Vi tror att en viktig väg ut från fattigdom är genom utbildning.
Samtidigt som de får ekonomisk hjälp för att ha råd att gå i skolan ger vi också ungdomarna
en lärljunga och ledarskaps träning där vi träffas varje vecka även tillsammans med andra
ungdomar i församlingen. Vi har bibelstudier med dem och försöker stötta och uppmuntra
dem på olika sätt. Vi vill att de ska ha ett bra inflytande i området genom sina kristna
värderingar och bli framtida ledare i sin omgivning. Mycket handlar om att bryta destruktiva
tankesätt som de har redan från att de är barn. De är ofta fast i tankesättet att de definierar
sig som fattiga och de har inget hopp att de kan förändras. Vi vill att de från tidig ålder istället
ska lära sig att de är värdefulla, har talanger och ett hopp om en bra framtid genom Jesus. Vi
har även söndagsskola för barn där ungdomarna kan få hjälpa till som ledare. Nyligen tog en
del av ungdomarna initiativ till att nå ut till barnen i ett närliggande område som heter
Imelda genom att ordna ett dagläger där.

Det är en glädje att se barnen växa upp och all ansträngning är värt det när vi kan se frukten
av att ungdomarna som nyss var barn börjar bli ledare och att se att de är på rätt väg. Det är
uppmuntrande att se att de har meningsfulla aktiviteter istället för att vara involverade i
droger och gäng som annars är vanligt i slumområden.

Ett av våra projekt är även att vi har en lägergård i naturen. Där ordnar vi regelbundet läger
och retreater så att familjer och ungdomar ska få ett avbrott i sin vardag. Där kan de uppleva
naturen, äta färsk frukt och grönsaker, ha gemenskap med varandra, bada i floden och
vattenfall.

Tack att ni är med och stöttar arbetet! Tillsammans är vi med i att göra en skillnad i
människors liv.

Om ni vill läsa mer om vad vi gör har vi en hemsida på www.smallstepsc.com
Hälsningar från Sara och Jojo i Small Steps for Change

Screenshot