Mer himmel.

Mer jord

Korsvei är en skandinavisk rörelse, som vill inspirera och utmana människor att följa Jesus Kristus, och förenas med honom i kampen för livet i vår värld.

foto: unsplash.com


korsveis fyra vägvisare

Texterna till de fyra vägvisarna är en svensk bearbetning av boken ”Veivisere” som norska Korsvei-rörelsen tog fram 2003.

Vill du ha mail från Korsvei Sverige?

Bli en del av Korsvei!

Korsvei Sverige är en ideell förening där alla som bejakar Korsveis ideologi kan vara medlemmar. Medlemskapet är gratis, men den som har möjlighet uppmuntras att stödja föreningen genom Korsvei Sveriges bärarlag.

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation