Skip to main content

Seljord 2023

Härligt att få vara i Telemark på Korsveiläger igen efter pandemi och annat!
Min fru Anne-May och jag var bland det 20-tal svenskar som hade vågat sig till den norska
festivalen i år. Eftersom det var så få svenskar blev det inget ”svensk-tun” utan de flesta
fanns i olika norska tun medan vi två reste vårt tält i ett danskt tun dit även ett par norrmän
sökt sig. Som vanligt hade vi växlande väder med lite sol och lite regn nästan varje dag och
dessemellan mulet.

Årets tema var ” Veve sammen – bygge felleskap i en splittet verden” och dekorationen i
mötestältet bestod av några grova vävda trådar, mycket dramatisk.

Bibelundervisningen vände och vred på liknelsen om den barmhärtige samarien; Sunniva
Gylver från Norge, René August från Sydafrika och Farah Bou Kheir med bakgrund från
Libanon medverkade och fick efteråt frågor från auditoriet insamlade och presenterade av
svenske Jonas Ideström.

Som vanligt Keltisk morgonbön, Taizébön, mässa, seminarier, konserter och kvällsdans för
hugade. På lördagen Baluba (som nu kallades ”O Store Basar”) och fest i tunen med överdåd
av god gemensamt lagad mat. God gemenskap i tunet och nyttigt att öva vår danska!

I år blev det dessutom mer ekonomiskt överkomligt än vanligt eftersom den norska kronan
”sjunkit ikapp” den svenska (kursen var 1 = 1) och priset på både diesel och bensin (för oss
som ännu inte investerat i elbil) betydligt lägre än i Sverige.

En härlig vecka – tag chansen du också 2025, men först så ses vi på Björkenäsgården nästa
sommar på den svenska festivalen!

Göran Fälthammar