Sommarpsalm

Korsveis egen psalmdiktare Kalle Råsmark har skrivit en ny sång och berättar om skrivprocessen:

”Gud är bortom tanke och förnuft, men uppenbarar sig ändå i det som möter oss. I gärdsmygens sång, schersmindoften eller ett storslaget landskap. I kvinnan som tigger utanför affären eller gemenskapen vid nattvardsbordet … Sången är skriven i mitt eget sökande och har hjälpt och påmint mig om Guds närvaro och gett mig lite ’veigrep’ under dagen.”

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation