Utblick ifrån Danska Korsvei

Hej,

Här kommer en hälsning några veckor efter det danska Korsvei forumet.
Detta blev en annorlunda Korsveiträff, bla med tanke på
coronasituationen. Det fantastiska i att vi verkligen kunde samlas, och
att gränsen på antal personer blev så högt som 70, det är orsak till
stor tacksamhet.
Det som också gjordes annorlunda var att vi inledde forumet med ett
retreatdygn, för den som ville. Det pågick från söndags kväll till
tisdags morgon. 40 personer blev med på detta, och jag upplevde det som
en god start på forumet, att många hade varit i stillhet rätt före. Allt
sedan Korsvei grundades har det funnits en mer eller mindre tydlig
koppling till retreat, så det var spännande att så konkret, i samma
tidsrum, koppla ihop Korsvei med retreat.

När retreaten avslutades började forum så smått ta form, och då var vi
ca 70 personer. Det försiggick i känt Korsveimanér. Det var keltisk bön
på morgonen, Taizébön på kvällen.
Däremellan bibeltimmar, workshops och mycket mer. På kvällarna var det
samling runt bålet där den som ville kunde bidra.
Fina dagar, med både mycket program och stunder utan så mycket planerat,
i en god kombination. Forumet började på en tisdags kväll och avslutades
på fredagen.

Ett stort tack till Heidi och Johannes på Ådalen Retræte och danska
Korsvei, som så fantastiskt hade lagt allt till rätta!
På detta Korsvei blev all mat lagad av Ådalen, där alla deltagare var
indelade i grupper som hjälpte till på köket.
Det fungerade utmärkt! Och så god mat …!

Varma hälsningar,
Ulla Käll

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation