Korsveikväll vid Ornungasjön

Under det som skulle varit Korsveis festivalvecka samlades korsveiare i Vårgårda kommun med omnejd vid Ornungasjön fredagen den 17 juli för en liten festivalkväll med mat, öppen scen, sång och bibeltimma då vi tillsammans läste Roland Spjuths text om Jesus Kristus som Sann Gud och Sann Människa.

Madeleine Dahl

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation