Sann Gud, sann människa

Sann Gud och sann människa är den gamla kristna bekännelsen för hur vi ska förstå Jesus Kristus. Detta skulle också varit ämnet för årets Korsvei-festival som tyvärr blev inställd. Det kan tyckas märkligt att välja ett ämne som låter så abstrakt och paradoxalt. Kan någon vara både sant mänsklig och gudomlig samtidig? Och vad har det med oss att göra som lever 2000
år efter Jesus?

Bekännelsen till Jesus Kristus som ”sann Gud och sann människa” pekar på det som är avgörande i kristen tro. När Gud blev personligen närvarande i vår värld, då tog det form på ett mycket överraskande sätt. Gud kom inte för att besegra sina fiender och sätta sig på kungapalatsets tron. Inte heller slår han sig ned i templets allra innersta. Inte ens krävdes det av människor att de skulle klä upp sig och skärpa till sig för att komma och tillbe Gud. Gud
kom till oss i en tjänares gestalt som inbjöd alla in i sin gemenskap. Inte minst månade Jesus Kristus om de som ansågs ovärdiga och utestängda från templets gemenskap. När kristen tro säger att Jesus Kristus är sann Gud och sann människa, då förändrar det i grunden våra bilder av vem Gud är och vad som är ett sant mänskligt liv. Och inte minst gör det upp med alla tankar på att Gud utgör ett hot eller är en konkurrent till det mänskliga. Guds närvaro trycker inte undan det mänskliga utan lockar fram dess sanna innebörd. Mer himmel, mer jord.

Korsveis första vägvisare är ”söka Jesus Kristus”. Denna vägvisare utmanar oss att fortsätta skapa gemenskaper där människor kan upptäcka sanningen om Gud och människa. För att detta ska ske behöver vi likt Jesus forma platser där vi får komma till Gud sådana vi är och med allt det som både gläder och tynger våra liv. Gud tar plats i denna värld när vi möter varandra i äkthet och enkelhet. Gud trivs inte i det perfekta och överdådiga. Paradoxalt nog tar Gud plats när vi vågar bekänna våra felsteg, visa vår svaghet såväl som vår vilja till omsorg och kamp för rättfärdighet. I kristen tro är kors och uppståndelse, svaghet och kraft, lidande och helande inte varandras motsatser. De följer alltid varandra.

Idag lider världen av Corona-virus. Och av mycket annat. Även om vi inte kan mötas till festival, låt oss ändå fortsätta söka Jesus Kristus och forma gemenskaper som i sin enkelhet kan bli platser där miraklet fortsätter hända: Gud kan bli närvarande i sann mänsklig gemenskap. Längtan efter ett sant och helt liv leder oss att söka Jesus Kristus. För ju mer himmel, desto mer jord.

Roland Spjuth

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation