Om Ushirika wa Neema-systrarnas besök

Syster Elistaha och syster Christina, de båda Korsvei-festival-gästerna från Ushirika wa Neema-kommuniteten i Moshi i Tanzania, hamnade på en av Kyrkans Tidnings stiftssidor, Linköpings, tillsammans med syster Therése som också lever kommunitetsliv fast i Linköping och än så länge ensam. Max Wahlund och Emanuel Eriksson har skrivit artikeln. Tack Karin Eckerdal som har skickat klippet!

Kyrkans Tidning Ushirika wa Neema

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation