Skip to main content

Om Mentor Mothers i Upsala Nya Tidning

Upsala Nya Tidnings reporter Anna Bill har intervjuat Elisabet och Mats Målqvist om deras arbete med Mentor Mothers i Swaziland de senaste åren — de har just kommit tillbaka till Sverige.

– Att arbeta med mentormammor går ut på att hitta positiva kvinnliga förebilder – mammor som fött upp friska barn, är betrodda av sina medsystrar och kan utbilda, guida, leda och hjälpa andra kvinnor. Det var en fantastisk möjlighet att få bygga upp något nytt, säger Mats som ledde projektet och forskar på internationell barnhälsa med inriktning på nyföddhetshälsa. Det var häftigt att få uppleva hur kunskap som vi anser självklar inte alls var det i den miljön. Och det handlar inte om stora, dramatiska grejer som abortfrågan, utan grundläggande saker som vad hormoner är för nånting, eller att det är viktigt att äta grönsaker.

Elisabet som är präst i Svenska kyrkan jobbade inom projektet med själavård och att stärka mentormammorna i deras egen livssituation. Projektet innefattar förutom hälsa även gender och teologi – och hur begreppen hänger ihop. I sitt arbete med att få in teologiska perspektiv utgick hon från bibelberättelser med kvinnor i huvudrollen, som hon sedan tog upp och diskuterade med mentormammorna.

– Historien om den samariska kvinnan vid brunnen var som att dyka direkt in i deras egen värld. Vi hade många intressanta och givande diskussioner om bibliska kvinnor, en del fyllda med aha-upplevelser om osynliggörande. Bibelns Rebecka blev först sågad längs med fotknölarna, men sedan tvärvände de, säger Elisabet som själv blev lite överraskad när hon berättade för kvinnorna om sin gamle far, som på ålderns höst fick lära sig laga mat, sköta hushållet och ta hand om sin sjuka fru.

Läs hela intervjun här!