Översättningar av Korsveimaterial

Nu finns översättningar till arabiska, engelska, franska och tigrinja av en del festival- och Korsveirelaterade texter under fliken Resurser->Översättningar. Ladda gärna ner filerna och sprid så att Korsvei kan få breddas och berikas än mer av människor från andra kulturer!

Klicka här för att komma direkt till sidan.

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation