Skip to main content

Översättningar av Korsveimaterial

Nu finns översättningar till arabiska, engelska, franska och tigrinja av en del festival- och Korsveirelaterade texter under fliken Resurser->Översättningar. Ladda gärna ner filerna och sprid så att Korsvei kan få breddas och berikas än mer av människor från andra kulturer!

Klicka här för att komma direkt till sidan.