Om årsmöte och fallande löv

Höst. När jag skriver detta strålar solen och utanför fönstret lyser träden gula. Men löven är redan fler på marken än på trädgrenarna och snart står skogsdungarna helt kala. Livet drar sig inomhus och som vanligt känns det både vemodigt och ombonat. Höst är summeringens tid. Härom veckan regnade det horisontellt i Varberg när Korsvei samlades till årsmöte för att just summera. Men inte i första hand sommarens blomster, utan allt det som hände, och inte hände, det märkliga pandemiåret 2020. Året då det inte blev någon festival pga ett litet virus, men då Korsvei Sverige fortsatte mötas i de små sammanhangen och vi gjorde vårt bästa för att hålla lamporna brinnande.

Vi var en liten men gedigen samling Korsveiare som möttes i Varbergs församlings församlingshem lördagen den 2 oktober. Johan Pernryd och Petrus Lilja ledde ett bra samtal om Korsvei som en rörelse in mot den trons centrum och som en gemenskap där vi övar oss på att tala sant om Gud och livet. Vi påmindes om betydelsen av Korsveifisken; att rörelsen går från Gud in i våra liv och fortsätter när vi i vår tur sänds ut i världen i Jesu efterföljd. Som representanter för Korsvei Sveriges teologigrupp berättade Johan och Petrus att 2022 års festival kommer att behålla samma titel som den planerade men inställda festivalen, nämligen: Sann Gud, Sann Människa – Verklighetens mittpunkt. Ett par vägledande frågor inför festivalen är:
I en tid och ett samhälle när så många röster vill ha vår uppmärksamhet, hur kan Guds röst bli den tydligaste i våra liv? Hur kan vi med Guds hjälp, våga röra vid våra sår? Våra egna och våra gemenskapers sår?

Årsmötet i sig förlöpte snabbt och smidigt utan kontroverser eller större diskussionspunkter. Jag, Caroline Kyhlbäck valdes om som ordförande på ett år och Gunnar Andin valdes om på ett år som kassör utanför styrelsen. Anna Braw valdes om som styrelseledamot för ytterligare två år. Övriga styrelseledamöter; Emanuel Furbacken, Mikael Andersson och Johan Pernryd fortsätter på sina två åriga mandat. Det beslutades att SIRA (Swedish international relief association) som driver skolor med specialundervisning i Betlehem och Jeriko för barn med läs och skrivsvårigheter, skulle få ta emot 2020 års tionde. Läs om SIRA. Vill du läsa årsmötetsprotokollet och verksamhetsberättelsen för 2020, så hittar du dem R.

Att till sist få mötas i verkligheten, utan skärmar eller munskydd, var en stor glädje. För det är ju i det verkliga mötet med varandra som vi blir till och som vår rörelse får kraft och liv. Därför blir det mest kvardröjande minnet från helgen för egen del, samtalen om högt och lågt runt borden. Än i församlingshemmet, än på kvällens restaurang och än hemma hos Lasse och Inger som erbjöd nattkvarter. På söndagen fortsatte den goda gemenskapen när vi fick fira gudstjänst tillsammans på Mikaelidagen i Sollyckans kyrka i Varberg där Johan Pernryd predikade varmt och innerligt.

På tåget hem genom ett land dolt bakom regngardiner, tänkte jag på hur Kristus följer oss genom årstiderna. Han faller till marken med varje lönnlöv. Han vilar i den frusna marken och Han står upp med varje vitsippa. Därför är varje summering också en ny början. Och Kristus inbjuder oss till att samlas, om och om igen. Korsveirörelsen är ett svar på den inbjudan. Och en stor glädje.

”Där gemenskap byggs, där livet levs enklare och där rättfärdighet främjas, där tar Kristus gestalt i världen. Där bryter Guds rike fram.” (ur Korsveis vägvisare)

Caroline Kyhlbäck

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation