Årsmöte i Varberg

Vi är välkomna till Varbergs församling, där vi är i församlingshemmet på Sveagatan 24 (gångavstånd från järnvägsstationen!) på lördagen den 2 oktober:

12 ankomst och lunch 
13 presentation och workshop med Johan Pernryd och Petrus Lilja som en avspark inför arbetet med att förbereda nästa års festival — om Korsveis själ och om att hitta riktningen 
16 fika
16.30 årsmöte (avhandlar alltså året 2020)
efter årsmötet: samkväm och gemensam middag

På söndagen den 3 oktober firar vi gudstjänst i Sollyckans kyrka tillsammans med församlingen där och presenterar Korsvei lite grann.

Du är mycket, mycket välkommen att vara med — anmäl dig till info@korsvei.se senast på tisdagen samma vecka, och hör av dig till samma adress om du undrar över något! Behöver du övernattningsplats? Hör av dig snarast — Lasse och Inger som bor i Varberg kan ordna åt åtminstone några!

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation