Baluba 2018

Den svenska Korsveifestivalen 2018 gästas av Christina Nakey och Elistaha Mlay från Moshi i Tanzania. De är båda vigda diakoner i lutherska kyrkan i Tanzania (ELCT). 
De tillhör kommuniteten Ushirika wa Neema (Gemenskap av nåd) som består av ungefär 80 systrar. Syster Christina är rektor för deras förskollärarutbildning, och syster Elistaha leder nu kommuniteten. Systrarna delar på alla sina inkomster genom sina olika yrken i samhället och arbete på fälten.
1980 startade de en förskola, och 1992 startade de en Montessoriförskollärarutbildning som hittills utbildat 700 förskollärare.
Diakonerna driver också ett barnhem för barn i åldern 0–3 år och utbildar barnskötare.
Diakonerna har skänkt en bit av sin mark för att bygga upp en Montessoriskola som startade 2015, Neema Montessori Primary School. 
2016 kom det en ny skolpolicy som innebar att en skola måste vara helt uppbyggd för att få sin registrering, vilket gjorde att skolan stängdes efter två år. 
För att skolan ska få starta igen krävs ett antal byggnader så som kök, arbetsrum, 8 klassrum, matsal, bibliotek, toaletter, aula, fotbollsplan och basketplan.  
Skolans cirka 60 barn fick alltså spridas ut i andra skolor i Moshi, men de går ofta förbi sin gamla skola och frågar när de kan komma tillbaka.
Nyköpings församling har i flera år skickat pengar till skolbygget, och tre år i rad har församlingens gymnasiekonfirmander rest till Ushirika wa Neema.
I år finns Kerstin och Hans Forsberg från Nyköping med på festivalen. De är båda pensionerade rektorer och har stöttat skolbygget sedan starten.
I årets Baluba vill vi gemensamt samla in pengar till Ushirika wa Neema för att systrarna ska kunna utveckla sin viktiga diakonala verksamhet.
Karin Eckerdal

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation