Korsveifestival 2018: Själavårdare

Även årets festival vill erbjuda möjlighet till själavård. Du som har erfarenhet av själavårdssamtal och kan tänka dig att ta emot festivaldeltagare för själavård, välkommen att mejla till samordnare Inger Bengtsson, inger.bengtsson@bredband2.com, tfn. 0706 445 141. Ange också om du kan erbjuda möjlighet till bikt.
Jag kommer att höra av mig med information till dig längre fram.

Hälsningar,

Inger

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation