Kommunitetsåret — en folkhögskolekurs

Här kommer en folkhögskolehälsning till alla som funderar på kommunitetsliv!

***

Kommunitetsåret

Hjälmareds folkhögskola är stolta över att sjösätta en ny, unik bibelskola: Kommunitetsåret.

Det finns många bra bibelskolor med olika inriktningar. Vi har upplevt ett behov av att komplettera utbudet.

Att lära sig följa Jesus är inget vi gör ensamma, utan som gemenskap.

Men hur ska vi leva tillsammans i vardagen när vi _är_ Kyrka och inte bara går till kyrkan? Detta vill vi utforska bland annat genom att öva
oss i konflikthantering, att samlas kring en vision, plantera nya gemenskaper, lära oss av kyrkans historia och genom att studera Bibeln och praktisera Jesu ord.

Som tur är är kyrkans olika traditioner fulla av förebilder och praktiker. Vi har tagit inspiration från  hela kyrkan, protestanter, ortodoxa och katoliker. Vi fördjupar oss i hur olika kristna har levt ut lärjungaskapet i olika tider, framför allt hur de har praktiserat Jesus Bergspredikan. Kort och gott, vi vill utbilda människor i att grunda gemenskaper i Jesus efterföljd.

Under studietiden bor och utbildas ni i en lokal kommunitet som ni själva är med och skapar. Varje kommunitet är också kopplad till en
församling som fixar gemensamt boende och handledare för er. Här får ni stötta upp arbetet i alltifrån trädgårdsarbete, gudstjänstliv till ungdomsarbete. Som kommunitet upprätthåller ni en regelbunden bönerytm under dagen. Halva dagen består av föreläsningar och samtal
och andra halvan består av praktisk träning i gemenskapsliv. Studierna kommer också att innehålla andlig vägledning, retreat och sådant som ger
näring åt er personliga relation med Jesus.

Du kan läsa utbildningen i Göteborg eller på distans i någon av våra utposter. Våra utposter finns på Hjälmareds folkhögskola i Alingsås, Örby-Skene församling utanför Kungsbacka, Södra Ljunga i närheten av Växsjö, på EFS-gården i Luleå och i United Malmö. Det finns också möjlighet att ansluta en redan existerande gemenskap eller team för att etablera eller fördjupa ert arbete.

Studierna sker via Hjälmareds folkhögskola och är CSN-berättigande. Kommunitetsåret har två fristående terminer, och du kan plugga en av
dem eller båda, i vilken ordning du vill. Det finns också en möjlighet att läsa på 50% på plats i Göteborg.

Kontaktinfo:
www.kommunitetsaret.se
kristoffer.lignell@hjalmared.se

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation