Årets festivaltema: fastän många — En Enda Kropp

Teologigruppen är redo att dela med sig av ”ingressen” till årets festival:

fastän många — En Enda Kropp

Att vara människa är att leva tillsammans med andra människor, med skapelsen och med Gud. Gud är gemenskap och bjuder in oss i sin fullkomliga gemenskap. Med hela oss själva, med våra kroppar, får vi vara del av den stora lekande, levande och sårade kropp som är den världsvida kristna Kyrkan. I henne får vi erfara djupet av vår samhörighet med Jesus Kristus, med skapelsen och med varandra. I Kyrkans mitt, runt nattvardsbordet, kan vi ana det som är vårt mål; ett enda bröd och en enda mänsklighet.

Hur kan vi tillsammans låta denna hemlighet mogna i våra liv? Hur kan vi låta Kristus utmana till att öppna oss för det främmande som kommer oss till mötes och främlingen i oss själva? Vad gör vi när gemenskapen brister? Hur kan delarna förenas så att helheten uppenbaras i världen? På Korsveifestivalen 2018 låter vi gemenskapens vägvisare peka ut riktningen för oss när vi utforskar mysteriet med att vara fastän många – en enda kropp.

 

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation