Om festivalen i Kyrkans Tidning

IMG_0360

Veckan efter festivalen kom den här artikeln i Kyrkans Tidning. I webbutgåvan finns det en längre variant, men den kan man bara läsa om man är prenumerant. Tack Arne Mörnerud som fotograferade! (Och ursäkta skuggan på den fotograferade papperstidningen!)

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation