”Allt vi äger”: festival i norska Seljord 16-21 juli

seljord

Det har blivit dags för en ny sommarfestival i norska Seljord 16-21 juli. Utifrån god återkoppling från förra festivalen kommer Korsveifestivalen 2013 att präglas av fokus, förenkling och fördjupning. Av de fyra vägvisarna är det framförallt Leva enklare som kommer att prägla festivalen både form- och innehållsmässigt.

 

De öppna händernas ekonomi

Förhållet till pengar och saker präglar våra liv i smått och stort. Målet är att Korsveifestivalen 2013 ska utmana vårt förhållande till saker på ett sätt som upplevs kreativt och frigörande, och som hjälper oss att finna balanspunkten i vårt eget liv och i gemenskapen. Med oss kommer vi att ha bibeltimmehållarna Jon Henrik Guldbrandsen och Åsa Molin. William Cavanaugh, Tomas Sjödin och Barbro Raen Thomassen kommer också att finnas med i centrala funktioner.

 

Besök festivalportalen för mer information och festivalinspiration.

 

Programpunkter

De som har varit på festival tidigare kommer att känna igen livet i tunen, morgonbönen, bibeltimmarna, långa ”gröna timmar”, barnprogram, eget tonårsläger, ”den stilla hagen”, dans, konst, seminarier, nattcafé, Taizebön och konserter. Men det totala antalet programpunkter blir färre, så att festivalen ska upplevas som lugnare och med mer tid till upplevelsen av ”att vara”. Lördagen kommer än en gång att präglas av insamlingsauktionen ”Baluba” och folkfest med gemensam måltid.

 

Dugnad

En Korsveifestival blir det vi tillsammans gör den till. Om du önskar särskilda dugnadsuppdrag  kan du höra av dig till kontoret@korsvei.no

Från svenskt håll letar vi särskilt efter några som skulle vilja vara med som ledare och språkligt stöd i barngrupperna. Både föräldrar och barn har uttryckt önskemål om stöttning i barngrupperna utifrån språkliga och kulturella skillnader. Hör av dig till Henrik Svennberg (073-600 38 35) om du är intresserad.

Dela gärna på facebook att du ska på Korsvei i sommar och inbjud andra vänner att komma med.

 

Svenska Korsvei

Förhoppningen är att vi kan bli många som åker på festival till Norge. Den har under många år varit själva hjärtat i Korsvei och är en viktig del av rytmen också för den svenska rörelsen.

Vi är medvetna om att den ganska höga festivalavgiften i kombination med t.ex.  reskostnader, kronkurser och matpriser gör det svårt för flera att åka. Utifrån samtal med den norska festivalkommittén vill vi därför peka på möjligheten att betala olika höga festivalavgifter. För många svenskar kanske den lägre festivalavgiften skulle vara tillräckligt mycket att betala just utifrån höga merkostnader. Korsvei är en rörelse som bygger på att vi bär varandra på olika sätt.

Under festivalen kommer det att finnas möjlighet att bo i ett svensk tun. I direkt anslutning till det hoppas vi att det kan bli möjligt för flera norsk-svenska tun. När du anmäler dig är det möjligt att önska med vilka du vill bo.

Någon gång under festivalen kommer det också att bli en träff för svenska Korsvei. Förhoppningsvis står den med i programmet, annars kommer den att annonseras ut så tydligt som möjligt.

 

För den ovane festivalbesökaren finner du en liten handbok här: En liten packlista

För praktisk information kring Korsveifestivalen 2013: praktisk information

Anmäl dig till festivalen här: Anmälan till festivalen

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation