Korsveiretreat 4-7 april

Bryggan vid Åh stiftsgård

Årets korsveiretreat hålls på Åh stiftsgård, utanför Ljungskile. Ledare för retreaten är Magnus Malm, Mikael Löwegren och Hilde Myhrer.

I den här retreaten söker vi oss tillsammans med Ignatius av Loyola djupare in i den spiritualitet som är gemensam för Korsvei och Kompass. Dagsprogrammet är som i alla våra retreater uppbyggt kring tystnad, daglig mässa, tideböner, meditationer och möjlighet till enskilt samtal. Obs! Endast öppen för den som inte redan gjort en Korsvei-retreat. 

Mer information http://www.foreningenkompass.se/

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation