Madeleine i Chatham

Har du varit med på en festival eller något annat med Korsvei i Sverige är chansen stor att du har träffat Madeleine Dahl. Nu har hon bytt sin prästtjänst i Östersund mot en i engelska Chatham, där kommunitetsliv kommer att bli en viktig del. Vill du ta del av hennes nyhetsbrev framöver, så skriv till henne: madeleine.dahl[snabel-a]outlook.com!

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation