Decentraliserad Korsveifestival sommaren 2021

”Kom ned” sa Jesus till tulltjänstemannen Sackaios som hade klättrat upp i en sykomor för att bättre kunna se Jesus.”Kom ned” är Jesus uppmaning till var och en av oss, en uppmaning att lämna falska klätterställningar och istället våga komma Jesus nära medan vi står fast förankrade på jorden. ”Kom ned” är också temat för 2021 års norska Korsveifestival dit den anglikanska ärkebiskopen Rowan Williams, en av 2000-talets viktigaste kristna röster, är inbjuden som huvudtalare och bibelstudieledare.

Sommarens norska Korsveifestival är en festival som planeras i skuggan av en pandemi. För även om vaccinationerna mot covid-19 nu har kommit igång är det osannolikt att alla restriktioner har släppt till sommaren och därför kommer det inte gå att arrangera en festival med tusentals deltagare. Sommarens Korsveifestival i Norge kommer därför att bli en decentraliserad festival med många små festivaler, Korsveigränder, på olika platser i Norge och Danmark. Dessa gränder kommer att ta del av
gemensamma bibeltimmar etc. som kommer att strömmas från Dyrskueplassen i Seljord där den centrala gränden kommer att äga rum. Läs mer om planerna inför sommaren 2021.

Även Korsvei Sverige har fått förfrågan om vi kan ordna en Korsveigränd i sommar. Med tanke på att det skulle kräva nästan lika mycket logistik att ordna en Korsveigränd för 100 personer som att ordna en sommarfestival på Björkenäsgården, har vi dock valt att spara på krutet till nästa svenska festival sommaren 2022. Men förhoppningsvis kommer det att arrangeras små lokala Korsveisamlingar på några ställen i Sverige under festivalveckan v.29. Förhoppningen är att även dessa samlingar ska
kunna få ta del av det strömmade materialet från Seljord. Känner du dig lockad att vara med och arrangera en Korsveisamling nära dig i sommar? Under våren kommer vi här på hemsidan dela tips och information om hur du kan arrangera en ”hemmafestival” i sommar. Kanske blir 2021 sommaren då vi i Korsveirörelsen på ett unikt sätt får gestalta att vi, fastän många, är delar av en och samma kropp i Kristus!

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation