Om årsmötet 2020

Ja, till slut möttes vi ändå. Föreningen Korsvei möttes till inspirationsdag och årsmöte i Hyllie Park kyrka i Malmö den 3-4 oktober, och vi var – trots denna särskilda tid av pandemi och distansiering – ändå ganska många som sökt oss till det fysiska rummet i Malmö för att mötas ILL (”i levande livet”). Några av oss hade rest till Malmö, andra bodde på cykelavstånd. Vi var cirka 20 personer. Vi höll distans.

Korsveis ordförande Caroline Kyhlbäck föreslog i den inledande rundan att dela ett särskilt möte i Coronatid. Det blev starka berättelser, korta nedslag i den tid vi lever i. Som Ingrid Andersson som berättade om en somalisk man hon tidigare undervisat i SFI som blev så glad att se henne att han vill trycka hennes hand. Hon försökte förklara att det kan vi ju inte göra nu p.g.a. pandemin och det slutade med att han pussade hennes armbåge. Ja, det här att ”i Sverige hälsar vi i hand” har ruckats, liksom mycket annat som vi tidigare tagit för självklart. 

Roland Spjuth som skulle ha hållit bibeltimmar på Korsveifestivalen i somras pratade över det tema som skulle ha varit festivalens: Sann Gud, sann människa, verklighetens mittpunkt. Roland betonade att Guds rike uppstår i de mellanmänskliga mötena. Det handlar inte om stora politiska program utan världen förändras när vi visar andra människor medlidande – den kraften kan förändra samhället underifrån.  Kyrkan bör vara en barmhärtighetens gemenskap där vi kan mötas i vår sårbarhet och insikt om att ”jag är begränsad och mitt liv är begränsat”.

Föredraget sändes också live på Korsveis hemsida och följdes av goda samtal, inte ”under trädet” men dock vid fikaborden. Jenny Ärnlöv berättade att i hennes församling (Svenska kyrkan i Enviken) brukar hon be människor att dela med sig av aktuella livserfarenheter, av sorg och glädje, vid ett särskilt tillfälle i gudstjänsten. Vid mitt bord spann samtalet vidare från barmhärtighetens gemenskap till gott ledarskap och hur vi också kan lyfta varandras styrkor.

Även årsmötet sändes live på hemsidan. En intressant fråga som kom upp var ett önskemål om att se över formerna för medlemskap i Korsvei för att göra förening tydligare. Idag blir den medlem som åker på festival – men hur länge det medlemskapet gäller eller om det finns övriga sätt att bli medlem uttrycks inte i stadgarna.

Mötet beslutade att årets tioende – cirka 10 000 SEK, ska gå till Ankarstiftelsens arbete på fängelser i Colombia, efter ett förslag från Torbjörn Frilund som satt med i festivalgruppen, vilket styrelsen ställt sig bakom.  

Lars Edvardsson och jag tackade för oss i Korsveis styrelse och två nya krafter valdes in – Emmanuel Furbacken och Johan Pernryd. Jag har suttit fyra år i styrelsen och har inte alltid haft så mycket tid och energi att lägga på arbetet – men jag tänker att det är viktigt att kunna turas om att bära sådana roller i en förening. Och jag är tacksam över den gemenskap i tro och liv som styrelsearbetet inneburit och dem jag har fått lära känna lite mer på djupet tack vare det.

Dagen avslutades med en kvällsandakt där vi bl.a. fick lyssna till fantastiskt fiolspel av Anna Braw.

I söndagens gudstjänst predikade Mikael Andersson, pastor i Equmeniakyrkan i Karlskoga och medlem i Korsveis styrelse, och lyfte i sin predikan fram vikten av Guds kärlek som den bärande kraften i kristen tro och den vi är kallade att sprida.  

Stort tack till Birgitta Rasmusson och andra från Hyllie Park kyrka som ordnade ett så varmt mottagande! Väldigt fint att vi kunde mötas vi som möttes! Nästa årsmöteshelg är ju redan i april 2021 och det föreslogs att det ska äga rum i trakterna av Alingsås, i bästa fall utan pandemi.

Kristina Hellqvist

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation