Vad är dugnad? — inför festival 2018

DUGNAD är ett norskt ord för ”en sammankomst av grannar som utför arbete för allas bästa”. Dugnad är centralt i Korsvei. Hela rörelsens identitet bygger på det gemensamma och glädjefulla tjänandet. Genom att vi var och en kommer med våra gåvor och på olika sätt betjänar varandra i glädje och kärlek bygger vi tillsammans något som kan vara till glädje och uppbyggelse för hela gemenskapen.

Det är tillsammans vi skapar festivalen, och det finns små och stora uppgifter som behöver göras. Alla behöver bidra med sina gåvor, sin kunskap och sin ork.

Under festivalen kommer det att finnas både dagliga och tillfälliga dugnadsuppgifter i festivalbyrån, där man själv får skriva upp sig.

Redan nu behöver vi deltagare som är villiga att ta på sig en specifik dugnadsuppgift inför festivalen! Läs om dem här nedan. Skriv i anmälan eller/och till korsvei2018@gmail.com vilken dugnadsuppgift du kan tänka dig att ta dig an.

Matansvariga (3 personer) — Ingela berättar

För att vi ska kunna få till en härlig festival är det flera saker som måste klaffa, och inte minst maten. Jag heter Ingela och har erbjudit mig att vara huvudansvarig för den, men jag behöver fler som delar det arbetet med mig under festivalen.

Att vara matansvarig innebär att fördela råvarorna ut till tunen, att ha koll på köket, att åka och hämta saker vi beställt och så vidare. När vi är flera kan vi fördela detta under veckan så att inte en behöver ha detta ansvar hela tiden.

Det är roligt, och man får träffa mycket folk!

Man behöver inte ha någon vana av storkök eller liknande, men det är ju inte något hinder.

Det är bra om någon av dem som vill vara med och jobba med detta kan komma redan på tisdagen så att vi kan arbeta med förberedelserna tillsammans.

Kom och var med!

Caféansvariga (2 personer)

I dugnaden som caféansvarig ingår att planera inköp, kommunicera med Ingela som är matansvarig, se till att allt finns på plats för våffelcaféet på kvällarna och instruera de festivaldeltagare som gör cafédugnad, bland annat om de regler som finns för köket.

Dugnadsansvarig (1 person)

Den som är dugnadsansvarig ser till att det finns dugnadsuppgiftspapper i festivalbyrån och samordnar dugnaden.

För att kunna arbeta med den här dugnaden bör du ha varit på festivalen tidigare.

Toalett/duschansvarig (1 person)

Den som har ansvaret för toaletter och duschar instruerar städgrupper om vad som ska städas och hur. Ser till att det finns toalettpapper och dylikt på toaletterna. Björkenäsgården står för städmaterial och papper. 

Tunvärdar

Som tunvärd ser du till att alla kommer till rätta i sitt tun, du har kontakt med festivalledningen under själva festivalen (ett litet möte varje dag), och du utser faddrar åt nya festivaldeltagare. Det är bra om du har varit på Korsveifestival tidigare.

Sjunga/spela på Taizébönerna

Om du vill vara med och sjunga/spela/läsa på Taizébönerna, som en dugnadsuppgift under festivalen, så behöver du kunna sångerna före festivalen. Det finns övningsfiler på Taizés hemsida (www.taize.fr), så att du kan öva på din stämma. Du hittar också alla sångerna på Youtube. Du behöver alltså inte kunna noter för att lära dig stämmorna.

Ta kontakt med Ulla Käll ulla.k@online.no  samtidigt som du anmäler dig. Senare får du sånglista, och så övar du in dina stämmor i förväg, så att vi bara övar samspel när vi träffas.
Spelar du instrument tar du också kontakt med Ulla samtidigt som du anmäler dig. När vi möts blir det slutgiltigt bestämt hur många instrument som blir med på kvällsbönerna.

Du kan också säga till om du vill vara med och läsa böner/texter.

Vi träffas onsdag den 18 juli klockan 11 för att öva ihop oss.
Du behöver komma då och vara tillgänglig för övning den dagen. Dessutom förpliktigar du dig att vara med på alla kvällsbönerna under festivalen. 

Barnledare

Barnens bibeltimma pågår samtidigt som de vuxnas bibeltimma, direkt efter Alla runt altaret, alltså ungefär 11.00–12.30.

Du behöver inte planera någonting i förväg. Det kommer att finnas material med bibelberättelse, lekar och skapande för varje dag.

På festivalens första kväll kommer vi ha en gemensam genomgång med alla barnledare för att gå igenom materialet så att alla känner sig bekväma.

Barnen delas in i fyra grupper efter ålder, och det behövs minst 2 ledare till varje grupp och :

4- och 5-åringar: Lila gruppen

6- och 7-åringar: Gula gruppen

8- och 9-åringar: Blåa gruppen

10–12-åringar: Gröna gruppen (12-åringarna får välja om de vill vara i denna grupp eller med tonår)

Alla barn får ett band med gruppens färg när de anländer till festivalen. Gruppens ledare får likadana band. När Alla runt altaret är slut får gruppledarna ställa sig så att barnen ser dem och kan gå till sina ledare. Vid utgången finns en påse till varje grupp med material till dagens samling, samt frukt till fruktstund (kom ihåg att fråga om allergier!).

Varje grupp går till den plats som anges när festivalen börjar. 

Tonårsledare

Vill du hjälpa till att leda tonåringarnas samlingar? Kontakta Karin Eckerdal på karecker76@gmail.com

Hålla i en ”möjlighet” (Workshop)

Årets vägvisare är Bygga gemenskap, med rubriken fastän många — En Enda Kropp. Har du någon idé till möjlighet som passar in på denna vägvisare och kan tänka dig att hålla i den? Till exempel leda en runda där ni lär er om ätbara växter i naturen och gör en sallad till middagen i tunen?Kan du tälja kåsor och kan tänka dig att lära andra? Kan du se till att det blir en fotbollsmatch? Eller något annat?

Det behövs en ledare till barnens möjlighet under Korsvei Sveriges årsmöte, drakbygge.

Kontakta gärna korsvei2018@gmail.com före 1 maj.

Komma tidigare och/eller stanna längre

Vi behöver några personer som kan komma innan festivalen börjar, och vi behöver folk som kan tänka sig att hänga kvar lite längre för att plocka ihop efter festivalen. Meddela i anmälan vad du kan hjälpa till med.

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation