In te Confido

Coronatider har blivit de virtuella körernas tid, ett hoppfullt och vackert sätt att helt smittfritt trotsa de sociala begränsningar som pandemin har förorsakat. Här är Taizésången In te confido som en nyproducerad virtuell körsång där Korsveis styrelseledamot Anna Braw är med och sjunger. 

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation