Teologiska perspektiv på mat och klimat — Johannelunds högskola

Johannelund, den teologiska högskola som EFS driver, bjöd i höstas in till en konferens med den kristna miljörörelsen A Rocha och en högskolekurs på 7,5 poäng i teologiska perspektiv på mat och klimat. Vi bad Stefan Lindholm att berätta lite om det.

Stefan Lindholm.
Stefan Lindholm.

Ni har startat en högskolekurs i teologi, mat och klimat — varifrån kom det initiativet?

Klas Lundström är den egentlige initiativtagaren. Vi upptäckte att vi hade haft samma tanke en längre tid. Och så sammanföll det så bra med A Rocha-konferensen.

Varför är det ett viktigt ämne?
Det är en av de mest avgörande framtidsfrågorna för såväl världens och nationernas ledare som för företag — och för var och en av oss. Det är viktigt att vi kristna är medvetna om detta, precis som vi bör vara medvetna om andra viktiga frågor som påverkar vår värld. Och att vi är villiga att ställa om vår livsstil!
Vad är A Rocha, och hur samarbetar ni med dem?
A Rocha är en kristen miljöorganisation. Den startades som ett fågelobservatorium i Portugal 1983 av Peter och Mirdana Harris. Sedan dess har arbetet vuxit, och idag finns A Rocha i flera länder. De driver projekt som har med utbildning och forskning att göra och olika projekt som syftar till att rädda utsatta naturområden och djurarter.
Vilka är det som läser kursen?
En blandad grupp, inte bara med teologisk bakgrund. Kursen kommer troligtvis att återkomma, kanske vartannat åt. Det beror lite på hur stort intresset blir.
Kan man på något vis ta del av det som ni har samlat ihop?
Ja, föreläsningarna under konferensen i oktober filmades och ska läggas upp här.
Det finns mycket att läsa och lära på A Rochas egen hemsida.
Man kan åka som volontär till något av A Rochas projekt — kanske något att fundera på för er som är intresserade?
Efter konferensen på Johannelund bildades också ett informellt nätverk som med tiden kanske kommer att växa till något mer. Är du intresserad, så hör av dig till mig: stefan.co.lindholm@gmail.com.
Vad är det bästa med att se på miljön med teologögon?
Frågor om miljö, skapelse och etik är intimt förbundna — och de är viktiga inte bara för dem som har ett speciellt naturintresse. Bibelns grundläggande etik relaterar starkt till skapelsen och frågor om klimat och arter. Tänk till exempel på Noa-förbundet! Människan är en del av skapelsen och har fått ett speciellt förvaltningsuppdrag. Men i en industrialiserad tidsålder har de här frågorna och verkligheterna tenderat att hamna längre bort från vår vardag och vår tro. Att se på miljön med ”teologögon” är att återerövra något som har gått förlorat i mångas levda erfarenhet. Men det är inte bara en teoretisk fråga — den är praktisk också, för teologi kan aldrig handla om bara vad vi säger och tänker. Teologi är alltid också hur vi agerar i Guds värld.

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation