Att bygga gemenskap – rapport från lokalgruppen i Örebro

Hej och glad advent alla korsveiare ute i landet! Vi i Örebro fick förfrågan om vi kunde berätta lite om vad som händer inom Korsvei här på Närkeslätten. Så här kommer en liten rapport.

Spår
Ungefär för 2 år sedan samlades en grupp på 6 vuxna och 3 barn för att prova på korsveimaterialet ”Spår”, som är ett material som vill hjälpa oss att ställa frågan: vad innebär det att vara lärjunge till Jesus i vår tid? I nattvard, samtal, måltid, läsning, undervisning, bibelmeditation och tystnad (kanske att barnen inte alltid varit så tysta) träffades vi 6 gånger, ungefär en gång i månaden.

Efter att vi genomfört ”kursen” bestämde vi oss för att vi ville fortsätta träffas. En rolig förändring var att gruppen fick tillskott av en vuxen och två barn. Då vi satte igång den här gången hade vi ändrat och anpassat kursen lite efter våra förutsättningar med barn i åldrarna 11⁄2 – 12 år. Bland annat har vi en samtalsinriktad och en praktisk träff kring varje vägvisare, vilket gör det mer konkret och kroppsligt för barnen…och inte minst för oss vuxna.

En annan rolig nyhet är också att det i höstas har startat en ny spårgrupp. På initiativ av några som deltog i sommarens festival är nu 8 vuxna mitt i spårkursen och är efter hörsägen mycket nöjda med den.

Öppen träff
I höstas ordnades också en öppen träff för de örebroare som var på festivalen i somras, där det kom 10 vuxna och 6 barn. Tanken var att försöka få till en träff inte alltför långt efter festivalen för att dela de olika upplevelser och tankar man fått under och efter festivalen och för att inspirera varandra att ta till vara på det man fått med sig.

Framtid
De två spårgrupperna kommer fortsätta att träffas och den 18 april inbjuder vi alla korsveiare på årshögtid (årsmöte) i Örebro där Patrik Hagman kommer att undervisa.

Olle Cedersjö, Örebro

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation