Till onyttans lov! Glimtar från höstmötet i Bälinge

Den 18 oktober samlades ett tiotal korsveiare i Bälinge församlingshem för fortsatt fördjupning av festivaltemat ”Till onyttans lov”. Andreas Bernberg, lärare på Liljeholmens folkhögskola och kontaktperson för Korsveis teologigrupp, undervisade kring temat och lade fokus på Andens verk i Jesus liv och kopplade det till våra liv och vårt behov av att ledas av Anden.

Dagen hölls samman av studier, samtal och gemensam bön där vi åter fick sjunga många av de sånger som är så typiska för korsveirörelsen. I dugnadsanda tillagades linssoppa och vi fick alla möjlighet att dela måltidsgemenskap ihop. Höstmötet avslutades med en korsveiinspirerad mässa, ledd av Eskil Selander, tidigare präst i Bälinge och flitig deltagare på Korsveis festivaler.

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation