Korsveifestival 2022

Program och tema

foto: Victoria Hellström

SANN GUD, SANN MÄNNISKA – VERKLIGHETENS MITTPUNKT

Vi lever i en högljudd värld full av röster som vill göra sig hörda. Röster som formar vår verklighet, vårt sätt att se och förstå tillvaron. Ät dig smal! Vitt och fräscht! Tänk positivt! Snabbt är bra, effektivt är smart! Välj det billigaste, mer i plånbok, större valmöjligheter! Because you are worth it! Vi formas av rösterna runt oss.

Det är lätt att känna sig otillräcklig och vilja polera fasaden. Lätt att lamslås av den smygande pandemin och ofrivilligt dra sig undan i periferin, berövad de mänskliga relationerna. Så hur får vi mod att vara sanna och leva rättfärdigt i den gemenskap, verklighet och vardag som är vår?

Gud längtar efter att förenas med sin skapelse och han höjer sin röst genom att bli människa i barnet Jesus. I Jesus Kristus, sann Gud och sann människa, får hela livet plats. Han inte bara tål livet, utan omfamnar vår verklighet med öppna armar; skönhet och skörhet, trasighet och knasighet, ljusglimtar och beckmörker, kropp och knopp, skratt och sorg, liv och död. Jesus är det Guds ansikte som vill lysa över våra liv, som är oss nådig och som kallar oss: Följ mig. Hur kan Kristi röst bli den tydligaste och klaraste i våra liv?

Korsvei 2022 vill vara en hoppets gemenskap där vi utan rädsla kan samtala om hela livet och där det blir tydligt att den som är Sann Gud och Sann människa – verklighetens mittpunkt, vill komma oss till mötes, i allt.

Vi skapar tillsammans

Under några sommardagar samlas vi till festival på Björkenäsgården vid Hjälmarens södra strand, dagar då vi får dela liv och längtan tillsammans. Det är dagar fulla av gudstjänster, konserter, bibeltimmar, möjligheter, verkstäder, lek, bad och dans.  Vi samlas i tun, gemensamma lägerplatser för måltider och gemenskap, och vi gör dugnad, praktiska uppgifter som gör att festivalen fungerar eftersom Korsveifestivalen bygger uteslutande på ideella krafter.


Bibeltimmeledare

Roland Spjuth

Roland Spjuth är lektor i systematisk teologi vid Akademi för Ledarskap och Teologi, teologie doktor och docent vid Lunds Universitet. Han har publicerat bland annat Kristen moralhistoria: sökandet efter det goda livet och kommer under våren 2020 ut med en ny bok som presenterar grunddragen i kristen tro: Om Gud och allt annat.
 
Roland är gift med Inger, har tre vuxna barn och två barnbarn. Bor på den skånska landsbygden där han hämtar inspiration och odlar en hel del av familjens mat. Har alltid funnits med i kristna församlingar och predikar regelbundet. Tror på församlingars betydelse för människor och som en positiv kraft i samhället. Är också folkbildare som tycker att kunskap är viktig för alla. Var med och startade och formade Hyllie Park Folkhögskola (dess första rektor under åren 1997-2001). Tror också att akademisk forskning är viktig som mötesplats för dialog och fördjupning. Har arbetat som lärare i teologi vid ett antal högskolor och universitet i Sverige och Norge.

Taizémässa

Ulla Käll

På Korsvei har vi under många år blivit vana att fira mässa med inspiration ifrån Taizé. Kvällarnas Taizémässor förgylls av ett underskönt melodiskt ackompanjerande gitarrspel av Ulla Käll som är gitarrist och diakon och arbetar med retreat, andlig vägledning, gitarrmusik och mer specifikt Taizémusik.

Härstammande från Vänersborg bor hon sedan många år i Fredrikstad i Norge där inspirationen från hennes arbete bland annat fått ta gestalt i utgivningen av ett flertal böcker och CD-skivor.


Konserter

Silver

”Silver är vad som händer när Ellen Vingren och Jenny Gajicki skapar sin melankoliska pop på svenska. Genom att blanda sina färdiga melodier och texter med improvisation, skapar de en sårbarhet på scenen som bjuder in lyssnaren att ta emot och känna sig hörd. Inspirerade av det stora i det enkla och det starka i det sårbara skapar deras ord och toner tillsammans en poetisk, innerlig popmusik där deras vänskap och karaktäristiska röster vävs ihop till den sköraste starkaste silvertråd.”

Våren 2022 släpps en ny singel och vi kan se fram emot flera nya sånger på Korsvei

Under uppbyggnad

Programmet för festivalen är under uppbyggnad och kommer att uppdateras vartefter det blir färdigt.

Möjligheter

Med alla levande varelser

Fotograf: Moa Karlberg

Genom historien har den kristna tron uppmuntrat människor att se Guds närvaro i naturen och att förhålla sig till jorden på ett respektfullt sätt. Bibeln rymmer en vision om allt levandes helighet och hela
skapelsens frälsning. Den visionen behöver vi återupptäcka. Tillsammans med alla levande varelser får vi vara del av den stora motståndsrörelsen mot förödelsen. Hur kan du och jag leva och agera utifrån det kristna hoppet i klimatkrisens tid? 

Annika Spalde
Vandringsledare och diakon på
Pilgrimscentrum i Vadstena 

Kroppens begär och det oroliga hjärtat – Kön, sexualitet och längtan efter Gud 

I samtiden har diskussioner om kön och sexualitet blivit allt livligare och kyrkan har oftast förhållit sig till dessa diskussioner på ett av två sätt: antingen som ett hot man tar avstånd från eller som något man mer eller mindre okritiskt anammar.  

I denna föreläsning prövar Patrik Hagman tanken på detta intresse i samtiden som ett tilltal från Gud, något som kan hjälpa kyrkan att hitta ett större djup i gemenskapen med Gud, och utgående från detta erbjuda vägledning åt en samtid där frågorna är fler än svaren. 

Patrik Hagman 
Docent i politisk teologi vid Åbo akademi. Författare till ett flertal böcker. Jobbar för Svenska kyrkan med att skapa en utbildning för unga opinionsskribenter. Poddar även med Joel Halldorf i Läsarpodden. 

Kristen naturvård – vad innebär det?  

Det kan innebära att studera och vårda de platser som Gud har satt oss på, att tillsammans med andra göra insatser för att bevara biologisk mångfald. Det kan också innebära att låta glädjen och sorgen över vad som händer i skapelsen komma till uttryck i vårt gudstjänstliv. Det är också viktigt att uppmuntra till en livsstil som främjar hållbarhet och försöka att påverka opinionen när det gäller klimat-, miljö- och rättvisefrågor. 

Så hur kan du och jag gensvara på uppdraget från Gud att vårda Hans skapelse? 

Arne Mörnerud 
Fågelskådare, tidigare missionär och sfi-lärare och aktiv i KriNa (Kristna för naturvård, som tidigare hette A Rochas vänner), en svensk förening kopplad till den internationella kristna naturvårdsrörelsen A Rocha. Det är en världsvid familj av kristna organisationer som inspirerade av Guds kärlek ägnar sig åt vetenskaplig forskning, utbildning i miljöfrågor och konkreta naturvårdsprojekt.

Filmen om Frikyrkans historia

En film av Fredrik Lindé

Frikyrkans historia har spelat en viktig roll för formandet av det svenska samhället. Hon införde den demokratiska formen i Sverige och lade en grund för kvinnans lika värde, hon har bedrivit ett omfattande social arbete, kämpat för religionsfrihet och stått för kulturell bildning. Men hennes historia har samtidigt utelämnats ur den svenska historieskrivningen och är för många en okänd historia. I filmen Frikyrkans historia får du möta en berättelse som också kantats av utmaningar, svårigheter och skandaler. Idag står frikyrkan inför frågan om hennes överlevnad.

Tema och program

Korsveifestivalen 2022 vill vara en hoppets gemenskap där vi utan rädsla kan samtala om hela livet och där det blir tydligt att den som är sann Gud och sann människa – verklighetens mittpunkt – vill komma oss till mötes, i allt.

Praktisk festivalinfo

En korsveifestival blir till stor del vad deltagarna gör den till. Vi fokuserar på gemenskap och delaktighet, och det finns plats både för dig som söker avkoppling och för dig som gärna hugger i!   

Priser och anmälan

Anmälan till festivalen via Din Kurs öppnar den 11 april

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation