Korsveifestival 2020

Priser och anmälan

foto: Victoria Hellström

Avgifter för festivalen 2022 inklusive tältplats

Avgiften höjs med 200 kr/vuxen och 100/kr per barn från 6 juni

– Vuxna: 1600 kr
– Vuxna – subventionerad avgift: 1100 kr (om du har en pressad ekonomi)
– Vuxna – förhöjd avgift: 2000 kr (om du kan bidra lite extra, så bär vi varandra!)
– Barn 3-12 år: 400 kr
– Ungdom 13-18 år: 500 kr
(Korsvei Sverige tar kostnaden för barn mellan 1 och 3 år. Familjer betalar bara för de två äldsta barnen.)

Tillägg:
– Plats för husvagn/husbil med el: 400 kr
– Plats för husvagn/husbil utan el: 150 kr
– Sängplats i familjerum/flerbäddsrum: 400 kr per person.
– Inomhusboende barn/tonår: 200:-
(Faktureras separat när platserna tilldelats.)

För den/de som kommer enstaka dag(ar):
En dag: 300 kronor för vuxen, 100 kronor för tonåringar, 80 kronor för barn 3–12 år

Två dagar, en övernattning: 600 kronor, 200 kronor för tonåringar, 160 kronor för barn 3–12 år (med eget tält)

För dig som endast deltar i festivalen under enstaka dagar ingår deltagande i programmet och häfte, men inte mat. 

Tema och program

Korsveifestivalen 2022 vill vara en hoppets gemenskap där vi utan rädsla kan samtala om hela livet och där det blir tydligt att den som är sann Gud och sann människa – verklighetens mittpunkt – vill komma oss till mötes, i allt.

Praktisk festivalinfo

En korsveifestival blir till stor del vad deltagarna gör den till. Vi fokuserar på gemenskap och delaktighet, och det finns plats både för dig som söker avkoppling och för dig som gärna hugger i!   

Priser och anmälan

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation