Korsveifestival 2020

Priser och anmälan

foto: Victoria Hellström

Avgifter för festivalen 2020 inklusive tältplats

– Vuxna: 1200 kr
– Vuxna – lägsta avgift: 750 kr (om du har en pressad ekonomi)
– Vuxna – förhöjd avgift: 1450 kr (om du kan bidra lite extra, så bär vi varandra!)
– Barn 3-12 år: 300 kr
– Ungdom 13-18 år: 400 kr
– Familjepris: Familjer med 1-2 vuxna och fler än 2 barn/ungdomar behöver bara betala för barn/ungdom 1 och 2.

Från 1/6 höjs avgiften med 100 kr per vuxen och per barn.

Tillägg:
– Plats för husvagn/husbil med el: 350 kr
– Plats för husvagn/husbil utan el: 150 kr
– Sängplats i familjerum/flerbäddsrum: 350 kr per person. (Faktureras separat när platserna tilldelats.)

Tema och program

Korsveifestivalen 2020 vill vara en hoppets gemenskap där vi utan rädsla kan samtala om hela livet och där det blir tydligt att den som är sann Gud och sann människa - verklighetens mittpunkt - vill komma oss till mötes, i allt.

Praktisk festivalinfo

En korsveifestival blir till stor del vad deltagarna gör den till. Vi fokuserar på gemenskap och delaktighet, och det finns plats både för dig som söker avkoppling och för dig som gärna hugger i!   

Priser och anmälan

Anmälan till festivalen via Din Kurs är stängd

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation