Till dugnadens lov!

På många språk, särskilt på minoritetsspråk,  finns det ett särskilt ord för ideellt arbete för det gemensamma bästa – på norska det fina ordet DUGNAD. Dugnad är ju en bärande princip för Korsvei och är i sig en försmak av Guds rike. När alla bidrar blir summan större än delarna och både gemenskapen och glädjen växer. Denna princip har även blivit belönad med ett Nobelpris!  Ekonomiforskaren  Elinor Ostrom som fick ekonomipriset till Alfred Nobels minne  2009 har skrivit om gemensam förvaltning av naturområden, något som är vanligt t.ex. hos urfolk, som en föregångsmodell. Det handlar om att ta ansvar tillsammans i ett ekonomiskt system byggt på ömsesidighet och gemenskap, något som alla vinner på i längden. Läs mer om Ostroms forskning och titta på en inspirerande liten film på Forskning.se.

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation