Styrelsen presenterar sig

Det här borde vi ha gjort klart för länge sedan — årsmötet för år 2018 ägde ju rum under festivalen i juli — men här är vi i alla fall!

CK Västerås 16

Caroline Kyhlbäck är ordförande i Korsvei Sverige sedan i somras (hon har varit styrelseledamot och tidigare, och varit med i teologigruppen) och arbetar som komminister i Västerås domkyrkoförsamling.

Korsveis ledord  ”mer himmel och mer jord” sammanfattar min egen andliga längtan, och jag tycker att Korsveirörelsen lyckas kombinera Kristusförankring med öppenhet och lekfullhet med engagemang på ett väldigt livgivande sätt.

För mig är en Korsveifestival ett slags liturgi där vi lovsjunger Gud lika mycket när vi gör våra dugnadsuppgifter som när vi ber i kapellet.

IMG_20180912_133740_resized_20181015_070630017

Mikael Andersson har tidigare varit ordförande i Korsvei Sverige och är sedan i somras styrelseledamot. Han bor på Lindbacka nära Örebro och har i år tillträtt som pastor i Equmeniakyrkan i Karlskoga.

Min förhoppning är att kunna bidra till att en utgåva av Spårmaterialet på svenska sammanställs.

Lars Edvardsson

Lars Edvardsson valdes in i styrelsen vid årsmötet i somras. Han är ambulanssjuksköterska, och han och hans familj är med i kommuniteten Oikos i Hammarkullen i Göteborg.

img_0297

Carin Cedersjö bor tillsammans med sin familj i samma hus som Mikael på Lindbacka. Hon och hennes man Olle har varit engagerade i olika delar av det svenska Korsvei-arbetet sedan starten.

Jag tycker att det fina med Korsvei är generationsmötena som stärker och inspirerar till att leva med Gud genom olika tider i livet. Engagemanget, glädjen och enkelheten är också viktiga!

Kaisa Svennberg
Kaisa Svennberg valdes in i styrelsen i somras och har tidigare haft olika och stora delar av det praktiska ansvaret för den svenska festivalen tillsammans med sin man Henrik.
Jag är en 52-årig ingenjör som snart är klar pastor i Equmeniakyrkan. Bor på Onsala söder om Göteborg. Åkte på Korsvei-festival 2010 första gången och kände mig hemma i Korsveis vägvisare och fokus på både himmel och jord. Festivalfix och dugnad har lärt mig mycket om att delegera och arbeta tillsammans. Del av Korsveis spridda gemenskap Veigrep. Älskar att laga mat till många!
Helens bild
Anna Braw bor i Malmö och är den som oftast lägger ut nyheter här på webbplatsen och på Facebook.

Kristina Hellqvist

Kristina Hellqvist bor i Upplands Väsby och arbetar på Kristna Fredsrörelsen som programsekreterare för fredstjänstprogrammet i Colombia, Guatemala och Mexiko.

Min vision för Korsvei, ja, kanske ”en rörelse för omvändelse från konsumtionssamhället som förstör vår livsmiljö, till en kristuscentrerad gemenskap där vi kan inspirera varandra till nya livsval.”

Ja, det är vi som är styrelsen, och vi blir glada om du hör av dig! Här har du kontaktuppgifter.

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation