Bibeltimmarna

Här är de tre som leder årets bibeltimmar!

***

Under trädet med Gabriel Bar-Sawme. Foto: Kalle Råsmark
Under trädet med Gabriel Bar-Sawme, en av bibeltimmeledarna vid 2016 års festival. Foto: Kalle Råsmark
Torsdag: Matilda Andin
Matilda Andin har varit bekant med Korsvei i dryga decenniet, introducerades för Korsveifestivalen genom en regnig tilldragelse på Öland 2010, blev fast och har varit med på alla festivaler i Sverige sedan dess. Hon lever med en man, två barn och en katt och drömmer om mer av liv i gemenskap med fler. Matilda är teolog med särskilt intresse för funktionshinderfrågor och arbetar inom Furuboda folkhögskola, där hon bland annat ägnat sig åt sommarkurser med särskilt fokus på personer med funktionsnedsättningar, värdegrundsarbete, föreningsfrågor och kommunikation.
img_0281
Fredag: Caroline Kyhlbäck
Caroline Kyhlbäck åkte på sin första Korsveifestival 2012 och bär sedan dess Korsveis vägvisare nära hjärtat. Hon är intresserad av ickevåld och fredsteologi och är övertygad om att Kyrkan är Guds stora fredsprojekt. Caroline är präst i Svenska kyrkan och arbetar som komminister och studentpräst i Västerås domkyrkoförsamling.
Lördag: Kjersti Christiansen
Kjersti Marie Christiansen har deltatt i Korsveisammenhenger siden 2005. Hun har sittet i det Norske Korsveis styre siden 2013, og har de siste 2 årene vært leder her. Veiviserne er gode rettesnorer for livet, og økumeniske, mangfoldige fellesskap er spennende å være del av. Kjersti er utdannet barnevernspedagog og diakon, hun har arbeidet mye med utsatte barn, unge og deres familier. For et par år siden ledet en korsvei henne til arbeid i Danmark. Til daglig, eller skal vi si nattelig, arbeider Kjersti med hjemløse i København. Medmenneskelighet, menneskeverd og kamp mot tidens tendenser til dehumanisering engasjerer Kjersti.

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation