”Deras insatser förändrar verkligen livet för barn och ungdomar”

Årets festival har två mycket långväga gäster. Här berättar Karin Eckerdal om dem och om deras besök i Sverige!

IMG_5485 (1)

Oly, konfirmand från Nyköping, intervjuar syster Christina. Foto: Victoria Bjureen

Karin Eckerdal, vilka är det du tar med dig till Korsveifestivalen i år?

Det är syster Elistaha Mlay och syster Christina Nakey som tillhör den lutherska kommuniteten Ushirika wa Neema i Moshi. De är diakoner. Syster Elistaha leder kommuniteten, som består av ungefär 80 systrar, och syster Christina är rektor för systrarnas förskollärarutbildning med Montessoriinriktning.

Vilka är ni som tar emot dem?

Det är dels internationella gruppen i Nyköpings församling och dels Korsvei Sverige som har bjudit in dem.

Hur har ni lärt känna dem?

Nyköpings församling har i tre år rest med gymnasiekonfirmander till Moshi. Vår församling har sponsrat ett skolbygge som systrarna driver. Gymnasiekonfirmanderna har varit med och invigt nya klassrum när de har blivit klara. Två medlemmar i vår internationella grupp, Hans och Kerstin Forsberg, har rest till Ushirika wa Neema regelbundet för att bland annat stödja dem med kunskap om Montessoripedagogik.

Vad är det du har fastnat för i systrarnas arbete?

Det är kombinationen av deras varma bemötande, beundransvärda sociala insatser och innerliga böneliv. Deras insatser förändrar verkligen livet för de ungdomar och barn som de möter. Förutom lärarutbildningen driver de ett barnhem för barn i åldrarna 0–3 år och utbildar barnskötare. De sköter också eget jordbruk med djur och odlingar, och de har en kristen bokhandel i Moshi.

IMG_6137

Syster Christina dansar tillsammans med konfirmanderna från Nyköping i en masajby. Foto: Victoria Bjureen

Vad kommer de att ha för program under sina dagar i Sverige?

Första veckan kommer de att medverka på Korsvei-festivalen på Björkenäsgården ett par mil från Örebro, och andra veckan får vi i Nyköpings församling chans att möta dem.

De kommer att berätta om Ushirika wa Neema i olika sammanhang och får uppleva lite av hur Svenska kyrkans arbete kan se ut.

Självklart vill vi visa dem lite av Sverige också. Kanske blir det ett besök på Skansen.

Vad har du planerat för dem på Korsvei-festivalen?

Eftersom båda är vana vid och skickliga med att arbeta med ungdomar kommer de att ha en självklar plats i ungdomarnas festival, men de vuxna ska också få en chans att ta del av deras berättelser. De kommer att hålla i en Möjlighet, ett slags seminarium.

Pengarna som kommer in på festivalens insamlingsevent, Baluban, kommer att gå till systrarnas arbete.

Varför är det viktigt för oss här i Sverige att få träffa dem?

Vår kristna tro och gemenskapen i den världsvida kyrkan kan fördjupas i mötet med varandra.

Systrarna avslutar ofta sina böner med att be om att vi ska få leva våra liv till Guds ära. Det tycker jag är ett fantastiskt, men ibland bortglömt, perspektiv.

Mötet med dem kan också utmana oss i vårt sätt att tänka och tala om diakoni i Svenska kyrkan. De har olika sorters yrken och tjänar samhället, kyrkan och kommuniteten på olika sätt.

Tanzaniakonfirmander 2017

Vid konfirmationen 2017 hade alla konfirmanderna kors från masajerna i Tanzania. 

Hur kommer ni att fortsätta samarbetet med dem?

Församlingen fortsätter att samla in pengar till deras skolbygge vid alla dopgudstjänster, konfirmationsgudstjänster och familjegudstjänster. Redan nu i juni börjar vi bjuda in ungdomar till en ny gymnasiekonfirmationsgrupp i höst. Vi planerar att åka till Ushirika wa Neema i juni 2019.

Tanzania, Ushirika wa Neema

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation