Intervju med Kristina i Uppdrag Mission

16-17_En tid av möten

I årets första nummer av tidningen Uppdrag Mission berättar Kristina Hellqvist, en av ledamöterna i Korsvei Sveriges styrelse, om arbetet med rapporten En tid av möten som hon skrev tillsammans med en kollega när hon arbetade på Kyrkokansliet.

Kristina Hellqvist

Den handlar om flyktingmottagandet i Sverige hösten 2015 och bygger på bland annat en mängd intervjuer gjorda i fem församlingar som välkomnade många nyanlända.

Läs tidningen här!

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation