Festivalgruppen efterlyser

festivalkommitté 2018Festivalgruppen arbetar för fullt och letar efter många medhjälpare:

* en dugnadsansvarig
* tre som tillsammans med Ingela kan vara matansvarig
* två caféansvariga
* toalettansvarig
* tolk till bibeltimmarna och till ”alla runt altaret” (engelska => svenska)
* fler tonårsledare
* musiker, sångare och ”kyrkvärdar” till kvällsbönerna med sånger från Taizé
* drakbyggeansvariga (drakbygge äger rum samtidigt som Korsvei Sveriges årsmöte)

Vi vill dessutom gärna ha förslag på några som kan hjälpa till med invigningen på onsdagen!

Är det dig eller någon av dina vänner vi letar efter?
Hör av dig till exempel till Helena Norberg, helenas_hav@hotmail.com

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation