Gudstjänst med spår av Korsvei i Matteuskyrkan i Göteborg den 2:a april

Matteuskyrkan i Göteborg har bjudit in Korsvei Sverige att medverka i gudstjänsten den 2:a april. Göran Hember är med i den gudstjänstgrupp som förbereder gudstjänsten. Vill du hjälpa till på något vis, så skriv till honom (goranhember[snabel-a]gmail.com)!

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation