Styrelsen presenterar sig: Göran Hember

Dags för en ny presentation av en styrelseledamot — Göran, som blev invald under årsmötet på festivalen i somras och som är med i Matteuskyrkan i Göteborg, den församling som tar emot Korsvei Sverige i april när vi ska ha inspirationsdygn och årsmöte!

IMG_0291

Namn: Göran Hember

Bor i: Göteborg

Ägnar mig åt: Jag arbetar på ett boende för ensamkommande. Utöver det är jag koordinator för ett projekt åt Göteborgs interreligiösa råd. På fritiden skriver jag, cyklar och håller på en del med humor.

Hur upptäckte du Korsvei?

Någonstans runt 2010–2011 började jag närma mig en kristen gemenskap i Östersund, där jag bodde då. Gruppen, som visade sig ha en koppling till Korsvei, blev så småningom något jag kände att verkligen behövde.  Festivalerna är sedan dess alltid inskrivna i min sommarplanering. De har blivit en väldigt god del av min årsrytm.

Vad hoppas du att styrelsen ska kunna göra det närmaste året?

Jag hoppas vi ska ha kul när jobbar med frågor av typen vad Korsvei är och ska vara. Hoppas också att styrelsen ska kunna jobba strategiskt för att hålla de människor som Korsvei består av uppdaterade, och förhoppningsvis engagerade.

Vad kan vi allihop göra för att bjuda in fler att vara med?

Dels tror jag att varje enskild korsveiare betyder väldigt mycket för att göra  Korsvei känt. Mun-till-mun-metoden är redan vår starkaste marknadsföringskanal.  Dels tror jag vi skulle kunna bli bättre på att synas och utnyttja alla de forum och sammanhang där det rimligen skulle kunna finnas intresse för Korsvei.

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation