Inspirationsdygn i Matteuskyrkan i Göteborg (inklusive kallelse till Korsvei Sveriges årsmöte 2017)

Styrelsen från och med årsmötet i juli 2016: Kristina Hellqvist, Karin Cedersjö, Anna Braw (bakre raden), Ingela Bertilsson, Göran Hember, Caroline Kyhlbäck, Ing-Marie Johansson och Mikael Andersson (främre raden). Foto: Lasse Bengtsson
Styrelsen från årsmötet i juli 2016 och fram till den 1:a april 2017: Kristina Hellqvist, Karin Cedersjö, Anna Braw (bakre raden), Ingela Bertilsson, Göran Hember, Caroline Kyhlbäck, Ing-Marie Johansson och Mikael Andersson (främre raden). Foto: Lasse Bengtsson

Den 1:a april samlas vi i Matteuskyrkan i Göteborg klockan 12 eller lite senare – då finns det soppa som ska räcka till alla, och med soppan börjar vårt inspirationsdygn. Såhär ser programmet för dygnet ut:

lördag
12.00 drop-in-lunch
13.30 workshop inför Korsvei-festivalen 2018
15.00 fika
15.30 Korsvei Sveriges årsmöte
17.00 andakt
17.30 praktiskt arbetspass (en grupp lagar middagen)
19.00 middag
20.00 mingel, musik och öppen scen

söndag
11.00 Matteuskyrkans söndagsgudstjänst – kan innehålla spår av Korsvei
efteråt: Matteuskyrkans kyrksoppa och kyrkkaffe

Barnen har egna saker att göra under en del av tiden. Kanske ordnar de fika, och sångstund kan det också bli.

Kostnaden för helgen är det du bestämmer dig för att lägga i en bössa som står framme. Det som kommer in delas lika mellan Korsvei Sverige (för omkostnaderna) och Diakonias arbete bland palestinska flyktingar som har tvingats lämna Syrien.

Soppan på söndagen kostar 30 kronor.

Anmälan: skicka ett meddelande till Göran Hember (goranhember@gmail.com) och berätta hur många ni är som kommer, om ni behöver nattlogi och, om några av er är barn, hur stora barnen är. Är någon av er känslig för gluten eller något annat, så berätta det också.

Anmäl dig eller er senast den 24:e mars!

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation