Styrelsen presenterar sig: Caroline Kyhlbäck

Ikväll är det Caroline Kyhlbäck som säger hej — hon blev invald i styrelsen på årsmötet under sommarens festival. Välkommen, Caroline!

img_0281

Namn: Caroline Kyhlbäck

Bor i: Västerås

Ägnar mig åt:  Jag är präst i Västerås domkyrkoförsamling, med inriktning på vuxenarbete och studenter. Jag är väldigt glad över mitt uppdrag i församlingen, men jag är också väldigt glad i kultur i de flesta former och i att umgås med kära vänner och att vara ute i naturen. Dessutom tycker jag att det är roligt med hantverk av olika slag, och så försöker jag att lära mig att spela piano, något som har visat sig vara väldigt svårt, men roligt.
Hur upptäckte du Korsvei?
Jag blev tipsad om Korsvei av Kristina (i styrelsen) och drabbades av de starka formuleringarna i Korsveis vägvisare som i mycket sammanfattar hur jag vill leva i min kristna tro. Åkte på första Korsveilägret 2012.
På vilka sätt finns Korsvei med i din vardag?
Trohet, enkelhet och lekfullhet är nyckelord i min Gudsrelation, och dessa ord präglar också Korsvei tycker jag. Jag återkommer ofta till  Korsveis vägvisare på olika sätt. Min favoritformulering ur Vägvisarna är:
En dag ska allt stråla samman i denna enda punkt: Hans ansikte. 
Vad hoppas du att styrelsen ska kunna göra det närmaste året?

Jag hoppas att styrelsen kan vara en kreativ kittel av idéer som kan inspirera  inför festivalen 2018, men jag hoppas också att styrelsen kan hjälpa till att utveckla former för livgivande Korsveismöten utöver sommarfestivalerna.

Vad kan vi allihop göra för att bjuda in fler att vara med?
Berätta för andra om våra egna goda erfarenheter och säga till våra vänner: Följ med och se!

Styrelsen

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation