Två böcker som var med på festivalen

kokbocker01

”Klimatet i köket” hette en av möjligheterna på årets festival.

Daniela, nio år, sammanfattade den:

”Anna pratade om bananer i TJUGO MINUTER!”

Så var det väl inte riktigt ändå?

Men i alla fall: de båda böckerna som möjligheten byggde på är utgivna på Verbum och heter Baka med årstiderna — klimatsmart och till många och Sopplunch — klimatsmart och för många. De går att beställa hos nästan vilken bokhandlare som helst om de inte redan står på hyllan där (gynna gärna närmaste bokhandel istället för någon stor webbokhandel!), och om det är för krångligt kan man beställa dem från till exempel Din bok i Örebro.

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation