En ny styrelse

En av alla programpunkter under festivalen på Björkenäsgården var Korsvei Sveriges årsmöte. Förutom årsberättelse, revisionsberättelse och det andra som alla årsmöten innehåller fylldes det av rapporter från grupper på olika håll i landet — en måltidsgemenskap i Vårgårda-Asklanda, en grupp i Marielundskyrkan i Östersund, två Spår-grupper i Örebro …

Johan Andin, som har ställt upp till omval flera gånger tidigare, varit Korsvei Sveriges ordförande och koordinator och arbetat med bland annat nyhetsbrev, ”Alla runt altaret”-gudstjänster och hemsida, blev avtackad och mycket varmt tackad för allt sitt arbete.

Efter årsmötet ser Korsvei Sveriges styrelse ut såhär:

Styrelsen från och med årsmötet i juli 2016: Kristina Hellqvist, Karin Cedersjö, Anna Braw (bakre raden), Ingela Bertilsson, Göran Hember, Caroline Kyhlbäck, Ing-Marie Johansson och Mikael Andersson (främre raden). Foto: Lasse Bengtsson
Styrelsen från och med årsmötet i juli 2016: på bakre raden Kristina Hellqvist, Karin Cedersjö och Anna Braw, och på främre raden Ingela Bertilsson, Göran Hember, Caroline Kyhlbäck, Ing-Marie Johansson och Mikael Andersson. Foto: Lasse Bengtsson

Och såhär når man styrelseledamöterna:

Mikael Andersson (ordförande), 070-251 79 79, mikael[snabel-a]lindbacka.net
Karin Cedersjö, karin[snabel-a]cedersjo.se
Kristina Hellqvist, kristinahellqvist[snabel-a]yahoo.se
Caroline Kyhlbäck, caroline.kyhlback[snabel-a]gmail.com
Göran Hember, goranhember[snabel-a]gmail.com, 070-591 99 82
Ing-Marie Johansson, 073-080 43 03, vikhult18[snabel-a]gmail.com
Ingela Bertilsson, ingela.k.bertilsson[snabel-a]svenskakyrkan.se
Anna Braw, annabraw[snabel-a]gmail.com

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation