Internationella webbkurser i teologi och miljövetenskap

Utbudet av kurser i edX, en portal för webbkurser på universitetsnivå, ökar. I Sverige har det utmärksammats att Hans Rosling gör en så kallad mooc (massive open online course) i sitt ämne. Kurserna består av inspelade föreläsningar, gruppdiskussioner (oftast på engelska) och, för den som vill ha ett intyg, skrivuppgifter. De flesta är gratis. Omfattningen varierar, och en del kurser går under en viss period, men andra kan påbörjas och avslutas när som helst.

Några av vårens kurser är de här:

Christianity Through Its Scriptures

Water Management

Introduction to Water and Climate

Jesus in Scripture and Tradition

Making Sense of Climate Science Denial

World Religions Through Their Scriptures

Sustainability in Everyday Life

Early Christianty: the Letters of Paul

 

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation