”Att värna den jord som Gud älskar” — seminariedag på Örebro Missionsskola

Den 26:e april bjuder Örebro Missionsskola in till en seminariedag med temat ”Att värna den jord som Gud älskar” tillsammans med Evangeliska Frikyrkan, Svenska Alliansmissionen, Svenska missionsrådet och Sveriges kristna råd. Såhär ser inbjudan ut, och vi i Korsvei Sverige sprider den gärna:

***

26 april hålls en seminariedag om församlingen, missionen och skapelsen på Örebro Missionsskola.

Enligt kristen tro är hela skapelsen framsprungen ur Guds eget väsen och redan i skapelseberättelsen kan vi läsa hur människan får i uppdrag att förvalta och vårda sin omvärld. Idag kan vi lätt konstatera att uppdraget inte varit särskilt framgångsrikt. Naturresurserna överutnyttjas på ett alarmerande sätt, arter utrotas och människors liv och livsförutsättningar hotas.

Som kyrka behöver vi återupptäcka och ta tag i vårt uppdrag som förvaltare. Under seminariedagen vill vi bearbeta frågorna VARFÖR? och HUR?

Dagen riktar sig till dig som på olika sätt är engagerad i internationell mission och till dig som verkar i en lokal svensk församling.

Plats: Örebro missionsskola.
Tid:
 drop-in fika från 09:30 till 16:30.
Anmälan: senast 15 april till missionsinstitutet@efk.se
Kostnad:
 seminariet är avgiftsfritt. Fika och lunch finns att köpa separat, kostnaden för lunch och två fika blir 110 kr.

Preliminärt program: 

09:30 Drop in-fika

10:00 Inledning

10:15 Det globala läget och Sveriges fotavtryck Stefan Swärd

10:45 ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord …” – en teologisk utgångspunkt Björn Cedersjö

11:15 Vad säger den globala kyrkan idag? – en utblick Björn Cedersjö

11:40 Samtal och summering

12:00 Lunch

13:00 HUR: Minoriteters rättigheter när regnskogen försvinner Mariam Smith

13:30 HUR: Miljölinsen som verktyg Lennart Nolvall

14:00 HUR: Att engagera en församlingsrörelse Anna-Maria Jonsson 

14:30 HUR: En miljövänlig svensk församling?

15:00 Fika och gruppsamtal

15:45 HUR går vi vidare?

16:30 Slut

Medverkande:
Björn Cedersjö:
 Sveriges kristna råd, direktor för ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle.
Anna-Maria Jonsson:
 Evangeliska Frikyrkans regionledare för Latinamerika och Iberiska halvön.
Lennart Nolvall:
 Svenska missionsrådet, handläggare för humanitära insatser och ämnesansvarig för miljöfrågor. Mariam Smith: EFKs missionär i Kambodja under många år och tidigare ansvarig för projekt bland minoritetsfolket Bunong i nordöstra delen av landet. 
Stefan Swärd:
 Pastor och näringslivskonsult med klimat- och energipolitik som specialisering.
Mfl
.

Dagen är ett samarrangemang med Evangeliska Frikyrkan, Svenska Alliansmissionen, Svenska missionsrådet och Sveriges kristna råd.

***

Här finns informationen på missionsskolans webbplats.

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation