Om JRS arbete bland flyktingar i Europa

I höstas beslutade Korsvei Sverige styrelse att ge en gåva vardera till arbetet med flyktingar i Bergsjöns församling i Göteborg, till Christian Peacemaker Teams och till Jesuit Refugee Service och deras arbete i Ungern.

Jesuit Refugee Service finns i en rad länder, och när läget blev akut i Ungern, särskilt på järnvägsstationen i Budapest men också vid gränserna, fick jesuiterna där börja arbeta på ett nytt sätt. De fick hjälp av fyra volontärer från den ekumeniska kommuniteten i Taizé, tre unga män som bildade en tillfällig minikommunitet för att arbeta bland flyktingarna och andra volontärer, och dessutom en kvinnlig volontär som bodde hemma hos en familj i Budapest och arbetade tillsammans med de andra.

Nyanlända flyktingar och JRS-Ungern-volontärer i Kroatien. Foto: JRS
Nyanlända flyktingar och JRS-Ungern-volontärer i Kroatien. Foto: JRS

Såhär berättade JRS själva om sitt arbete under de brådaste dagarna, i slutet av november. Tack till pater Marc-Stephan i S:ta Eugenia församling i Stockholm som har hjälpt oss att få tag i information!

Efter flera månaders planering tillsammans med JRS Europa kunde vi starta vårt nya projekt i Budapest. De två stora uppgifterna för oss är att ledsaga flyktingar och att medvetandegöra befolkningen här om deras situation.

Jezsuita Menekült Szolgálat (JMSz) har börjat med att arbeta på ett hem för ensamkommande flyktingbarn i Budapest. Våra medarbetare leder regelbundna lektioner eller utbildningspass i en mindre grupp barn för att hjälpa dem att bygga upp självförtroendet och göra det enklare för dem att integreras. JRS har lektioner i engelska, och ett kulturmentorsprogram är igång. Kurser i ungerska kommer också att börja snart.

På längre sikt vill JMSz arbeta mer med att bygga acceptans och tolerans, minska fördomar och rädsla och på samma gång hjälpa de asylsökande att förstå hur Ungern fungerar, landets kultur och värderingar. JMSz vill stödja integration genom språk- och färdighetsträning och göra det enklare för asylsökande att ta vara på utbildning genom att erbjuda läxhjälp och enskild stödundervisning.

”Vi ordnar informationsträffar på House of Dialogue i Budapest för att människor ska få en djupare och mer nyanserad förståelse för påtvingad migration”, berättar projektkoordinatorn Luca Solymoskövi. ”Vi har utbildningsmaterial för gymnasieskolan för att ge dem möjlighet att förstå situationen bättre och också för att de som är kristna ska få hjälp att formulera sina svar och agera. En del av vår insats är att göra den katolska kyrkans undervisning om samhälls- och rättvisefrågor mer känd i Ungern.”

För att arbetet ska bli effektivt samarbetar JMSz med en rad andra trosbaserade organisationer (Faith-Based Organisations, FBOs), bland andra Charity Service of the Order of Malta och Szentjánosbogár, Taizé, Saint Egidio, Focolare, Schönstadt och Szociális Testvérek.

En grupp har börjat arbeta på liknande sätt på västra Balkan. JMSz skickade volontärer för att hjälpa JRS i Kroatien med nödinsatserna där. I början av november träffades ledarna och de programansvariga i Zagreb.

***

JRS har ännu inget eget gåvokonto i Sverige, men pater Marc-Stephan hälsar att den som vill stötta organisationens arbete med en gåva kan göra det genom att sätta in den på S:ta Eugenia församlings Katastrof- och utvecklingskonto (plusgiro 4791667-1).

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation