Festivalplanering pågår

Festivalkommittén.
Festivalkommittén.

Nu är vi på gång! Festivalkommitten har haft sitt första möte. Ni har väl bokat in 20–24 juli 2016? Mera information kommer. Från vänster Sofia, Tina, Göran, Lars och Lasse. Temat? ”Omvänd till verklighet”.

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation