Årsmöteshelg

I mitten av april samlades ett drygt trettiotal korsveiare till årsmöte i Vasakyrkan i Örebro. Patrik Hagman från Åbo i Finland föreläste och utmanade under helgen. Fredagkvällen handlade till stor del om att göra en samtidsanalys av vårt kapitalistiska och konsumistiska samhälle och hur det påverkar oss, medan lördagen mer fokuserade ett kristet sätt att förhålla sig till den kapitalistiska hederskulturen, framförallt genom att teckna en bild av vad sann tillbedjan är. Hagman är aktuell med sin nya bok ”Om sann gemenskap” och kommer till Korsveifestivalen i Seljord i sommar. Mer info om festivalen finner du här.

bild 3Lördagen inleddes med att vi alla samlades runt altaret för att fira gudstjänst tillsammans. Efter lunch hölls Korsveis årsmöte, där Ingela Bertilsson, Anna Braw och Karin Cedersjö valdes in i styrelsen, samtidigt som Andreas Bernberg lämnade och Gunnar Andin valde att fortsätta som kassör men utan att ta upp en ordinarie styrelseplats. En presentation av den nyvalda styrelsen kommer förhoppningsvis innan sommaren. Som avslutning på helgen firades mässa ihop utifrån liturgin i Spår-materialet.

 

bild 2

Efter Patrik Hagmans föreläsning på fredagkvällen, bjöd några romska musiker och sångare på konsert.

bild 1

(foto Kalle Råsmark)

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation