Arvodering av koordinator

Korsvei Sveriges ledningsgrupp har utifrån årsmötets vilja beslutat att arvodera koordinatorsposten. Johan Andin kommer därmed att arbeta motsvarande 10% från och med den 1 september och fram till och med årsmötet 2015, då nytt beslut tas om att eventuellt förlänga arvoderingen över festivalen 2016. Till att börja med kommer fokus främst att ligga på hemsidan och att sprida information och resurser, men också att ha kontakt med och synliggöra de lokala Korsveigrupperna.

Johan nås på telefon 070-681 38 46 eller epost johan@andin.nu.

_CSC0060

 

 

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation