Sammankomst 2014 i Göteborg 28/2 – 2/3

28 februari – 2 mars 2014 inbjuder Korsvei tillsammans med Kommuniteten Oikos, Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby och Vasa församling till Sammankomst 2014 i Vasakyrkan i Göteborgs centrum. Temat är ”När vi inte är överens… – om beslutsfattande, konflikthantering och det som håller oss samman.”

Vi vill att årets Sammankomst skall få bidra med praktiska och vardagsnära hjälpmedel för gemenskapsliv. Vad gör vi när vi inte är överens inom kommuniteten om vad vi skall göra eller vara? Vad gör vi när vi sårar varandra? Finns det ett nyttigt bråk? Behöver en kommunitet en regel eller gemensam vision? Vad gör jag med mina egna önskningar och behov? Hur tar man goda beslut?

För vem: Helgen är inriktad på folk som bor eller vill bo i någon form av kristet kommunitets eller vardagsgemenskaps liv, men även folk som är mer allmänt nyfikna är välkomna.
Kostnad: Du betalar det du kan, men en rekommenderad summa på 100:- per person (men ge gärna mer) för att täcka omkostnader. Ev. överskott går till arbete med gömda flyktingar.

För anmälan, schema och mer information, besök http://kommuniteter.se/sammankomst-2014/

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation