Korsveihelg i Örebro 4-5 oktober

Den 4-5 oktober bjuder Korsvei Sverige in till en tema- och arbetsgruppshelg i församlingen Mötesplatsens lokaler på Järnvägsgatan 28 i Örebro. Observera att platsen ändrats från Stockholm till Örebro.

Delar av helgen (framförallt fredagen och lördag förmiddag) vigs åt arbetsgrupperna, medan stora delar av lördagen kommer att bjuda på program och gemenskap för alla som vill. Temat för dagen är delande. För den som behöver ordnar vi husrum, antingen i någons hem eller på madrass på Järnvägsgatan. Lokalen ligger på gångavstånd från Örebro resecentrum.

Korsvei har sedan ett år tillbaka tre arbetsgrupper som arbetar med olika områden inom rörelsen (kommunikation, teologi och festival). Om du vill vara med i någon av dem är den här helgen ett ypperligt tillfälle. Kontaktuppgifter för respektive grupp finner du nedan.

Mer information om anmälan och exakta tider kommer senare på hemsidan och via mejllistan. För frågor kring helgen kontakta Johan Andin på 070-681 38 46 eller johan@andin.nu.

Kontaktuppgifter till de olika arbetsgrupperna:

Kommunikationsgruppen
Nils Bryntesson: 070-318 65 50
brynte@gmail.com

Teologigruppen
Madeleine Dahl: 073-913 37 44
dahl_madeleine@hotmail.com

Festivalgruppen
Henrik Svennberg: 073-600 38 35
c.henrik.svennberg@gmail.com

Ing-Marie Johansson: 073-080 43 03
ing-marie.johansson@svenskakyrkan.se

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation